KÝ QUỸ LÀ GÌ?

Ký quỹ - nói cách khác là tiền gửi ký quỹ - một loại tiền gửi có hoặc không có kỳ hạn của một tổ chức tại các ngân hàng đảm bảo thực hiện nghĩa vụ tài chính của tổ chức đó đối với các bên có liên quan và ngân hàng thực hiện.
Đặc điểm ký quỹ – gửi và rút tiền của BCFex:

1. Ký quỹ_Gửi tiền

- Cho phép nạp Bitcoin và USD
- BCFex chắc chắn không chấp nhận tiền gửi từ bên thứ ba thay thế. Vì vậy, bạn hãy đảm bảo rằng mọi loại tiền gửi của bạn đều có nguồn gốc từ tài khoản ngân hàng bạn đang sử dụng, hoặc thẻ tín dụng của bạn, hoặc thẻ ghi nợ của bạn.
- BCFex chắc chắn sẽ gửi email nhằm xác nhận chính xác khi tiền ký quỹ của bạn được gửi đến tài khoản giao dịch.
- BCFex đảm bảo không tính thêm bất cứ một loại phí phụ nào khác. Mọi thông tin về phí gửi – rút tiền đều minh bạch và rõ ràng. Tuy nhiên, điều mà bạn cần hiểu đó là bạn có thể phải chi trả một số các khoản phí cho việc thanh toán gửi – nhận từ một số tổ chức ngân hàng quốc tế hoặc tổ chức xử lý thanh toán.

2. Ký quỹ_Rút tiền

- Cho phép rút Bitcoin và USD
- BCFex đảm bảo không áp dụng bất kỳ chi phí chuyển khoản nào.
- Mọi yêu cầu chuyển khoản của bạn sẽ được xử lý một cách nhanh chóng vào thời điểm mà bạn đang làm việc một cách sớm nhất.
Hiện nay, tại các ngân hàng có các loại tiền gửi ký quỹ như ký quỹ mở L/C, ký quỹ bảo lãnh, ký quỹ phát hành thẻ tín dụng tại ngân hàng… và nhiều loại tiền gửi ký quỹ khác.